Úradná tabuľa ÚJD SR

1680-2021

č. konania: 1680-2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 25.03.2021

dátum ukončenia konania: 18.05.2021

dátum aktualizácie: 20.10.2021

Prílohy:

1680-2021_SpravneKonanie_1680-2021_SPK 1680-2021 formulár 02.002.pdf
1680-2021_SPK 1680-2021 Žiadosť CUET.pdf
1680-2021_R151_2021_CUET.pdf
1680-2021_R157_2021_SeTi_MaGa.pdf
1680-2021_Rozhodnutie_157_2021_R151_2021_SeTi_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022