Úradná tabuľa ÚJD SR

1679-2021

č. konania: 1679-2021

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 25.03.2021

dátum ukončenia konania: 20.05.2021

dátum aktualizácie: 18.10.2021

Prílohy:

1679-2021_SpravneKonanie_1679-2021_Formulár o zverejnení SpK-UJD_SR_1679-2021_rev03.002.pdf
1679-2021_Anonymizovana-ziadost-SE_2021_010596.pdf
1679-2021_spat-vzatie-anonymizovane-SE_2021_014435.pdf
1679-2021_Rozhodnutie_143_2021_R-143-2021_anonymizovane.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022