Úradná tabuľa ÚJD SR

1651-2021

č. konania: 1651-2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 25.03.2021

dátum ukončenia konania: 05.08.2021

dátum aktualizácie: 20.10.2021

Prílohy:

1651-2021_SpravneKonanie_1651-2021_Aktualizácia info o SpK ÚJD SR č. 1651-2021 rev.03 zo dňa 05082021.002.pdf
1651-2021_list 4259_2021 z 11062021 _Oznámenie o doručovaní vydaného listinného R153_2021.pdf
1651-2021_Rozhodnutie_153_2021_Neanonymizované R153_2021.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022