Úradná tabuľa ÚJD SR

1649-2021

č. konania: 1649-2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 25.03.2021

dátum ukončenia konania: 23.06.2021

dátum aktualizácie: 20.10.2021

Prílohy:

1649-2021_SpravneKonanie_1649-2021_Aktualizácia info o SK_UJD SR 1649-2021_rev. 03 zo dňa 29.06.2021.002.pdf
1649-2021_anonymizovaná žiadosť_JAVYS č2166_2021 z 18032021.pdf
1649-2021_Rozhodnutie_161_2021_Anonymizované R161_2021 z 02062021.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022