Úradná tabuľa ÚJD SR

1631-2021

č. konania: 1631-2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 17.03.2021

dátum ukončenia konania: 16.08.2021

dátum aktualizácie: 20.10.2021

Prílohy:

1631-2021_SpravneKonanie_1631-2021_Formulár o zverejnení SpK 1631-2021 rev. 05.002.pdf
1631-2021_žiadosť UJD SR 1631_2021.pdf
1631-2021_Rozhodnutie_193_2021_RZ1932021.002.pdf
1631-2021_Rozhodnutie_193_2021_R231_2021_LiBe-DrMi-BeAd podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023