Úradná tabuľa ÚJD SR

1600-2021

č. konania: 1600-2021

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 19.03.2021

dátum ukončenia konania: 26.05.2021

dátum aktualizácie: 18.10.2021

Prílohy:

1600-2021_SpravneKonanie_1600-2021_FoZ SpK2_03_1600_2021_SE.002.pdf
1600-2021_1600_2021_SE.pdf
1600-2021_Rozhodnutie_105_2021_R105_2021_SzVi_SmIm_final.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022