Úradná tabuľa ÚJD SR

1594-2021

č. konania: 1594-2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 19.03.2021

dátum ukončenia konania: 07.09.2021

dátum aktualizácie: 20.10.2021

Prílohy:

1594-2021_SpravneKonanie_1594-2021_Formulár o zverejnení SpK rev 05 1594-2021 zo dňa 07.09.2021.002.pdf
1594-2021_žiadosť JAVYS anonymizovaná.pdf
1594-2021_List_3586_2021.pdf
1594-2021_Oznámenie o zverejnení návrhu R 174_2021.pdf
1594-2021_Rozhodnutie_174_2021_R174_2021.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022