Úradná tabuľa ÚJD SR

1571-2021

č. konania: 1571-2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 16.03.2021

dátum ukončenia konania: 28.07.2021

dátum aktualizácie: 20.10.2021

Prílohy:

1571-2021_SpravneKonanie_1571-2021_Zverejňovanie informácií o SK_1571-2021_rev. 03 zo dňa 10.08.2021.002.pdf
1571-2021_Žiadosť k SK 1571-2021.pdf
1571-2021_Rozhodnutie_222_2021_Anonymizované R 222_2021.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022