Úradná tabuľa ÚJD SR

1517-2021

č. konania: 1517-2021

účastník konania: HUMA-LAB APEKO

dátum začiatku konania: 04.03.2021

dátum ukončenia konania: 23.06.2021

dátum aktualizácie: 20.10.2021

Prílohy:

1517-2021_SpravneKonanie_1517-2021_FoZ SpK0_02_1517_2021_HLA.002.pdf
1517-2021_Žiadosť SpK0_00_1517_2021_HLA.pdf
1517-2021_Rozhodnutie_146_2021_R146_2021_JuVa_PeKl_HLA.002.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023