Úradná tabuľa ÚJD SR

1498-2021

č. konania: 1498-2021

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 05.03.2021

dátum ukončenia konania: 30.06.2021

dátum aktualizácie: 22.10.2021

Prílohy:

1498-2021_SpravneKonanie_1498-2021_Zverejňovanie informácií - SpK UJD SR 1498_2021 rev.03.002.pdf
1498-2021_Anonymizovaná žiadosť SE_2021_008003_Ďu.pdf
1498-2021_Rozhodnutie_190_2021_R190_2021_MaPa_MaGa podpisane.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022