Úradná tabuľa ÚJD SR

1486-2021

č. konania: 1486-2021

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 05.03.2021

dátum ukončenia konania: 17.06.2021

dátum aktualizácie: 19.10.2021

Prílohy:

1486-2021_SpravneKonanie_1486-2021_formulár 06_1486_2021.002.pdf
1486-2021_žiadosť_SE2021008004Ďu.002.pdf
1486-2021_Rozhodnutie_145_2021_R145_2021_JaZu_SmIm podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022