Úradná tabuľa ÚJD SR

1485-2021

č. konania: 1485-2021

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 05.03.2021

dátum ukončenia konania: 30.04.2021

dátum aktualizácie: 19.10.2021

Prílohy:

1485-2021_SpravneKonanie_1485-2021_Spk ÚJD SR 1485-2021 rev. 01 skončenie.002.pdf
1485-2021_Rozhodnutie_123_2021_R123_2021_MeMi.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022