Úradná tabuľa ÚJD SR

1453-2021

č. konania: 1453-2021

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 01.03.2021

dátum ukončenia konania: 08.05.2021

dátum aktualizácie: 19.10.2021

Prílohy:

1453-2021_SpravneKonanie_1453-2021_Spk ÚJD SR 1453-2021 rev. 02.002.pdf
1453-2021_Rozhodnutie_93_2021_R93_2021_MeMi.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022