Úradná tabuľa ÚJD SR

1450-2021

č. konania: 1450-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 01.03.2021

dátum ukončenia konania: 30.03.2021

dátum aktualizácie: 19.10.2021

Prílohy:

1450-2021_SpravneKonanie_1450-2021_Formulár o zverejnení SpK rev. 02 zo dňa 1. 04. 2021.002.pdf
1450-2021_Žiadosť SPK UJD SR 1450-2021 .pdf
1450-2021_Rozhodnutie_99_2021_R_99_2021_MaPa.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023