Úradná tabuľa ÚJD SR

1441-2021

č. konania: 1441-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 01.03.2021

dátum ukončenia konania: 13.05.2021

dátum aktualizácie: 19.10.2021

Prílohy:

1441-2021_SpravneKonanie_1441-2021_Zverejňovanie_Ukončenie SpK č. UJD SR 1441-2021rev04.002.pdf
1441-2021_žiadosť.pdf
1441-2021_Rozhodnutie_116_2021_R116_2021_UhMa_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022