Úradná tabuľa ÚJD SR

1437-2021

č. konania: 1437-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 01.03.2021

dátum ukončenia konania: 30.03.2021

dátum aktualizácie: 19.10.2021

Prílohy:

1437-2021_SpravneKonanie_1437-2021_Zverejňovanie informácií - SpK rev.01 zo dňa 1.4.2021.002.pdf
1437-2021_Anonymizovaná žiadosť SE2021007497Ga.pdf
1437-2021_Rozhodnutie_115_2021_R115_2021_MaPa.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022