Úradná tabuľa ÚJD SR

1375-2021

č. konania: 1375-2021

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 23.02.2021

dátum ukončenia konania: 13.05.2021

dátum aktualizácie: 19.10.2021

Prílohy:

1375-2021_SpravneKonanie_1375-2021_Zverejňovanie _Ukončenie SpK č. UJD SR 1375-2021_rev04.002.pdf
1375-2021_žiadosť prvá.pdf
1375-2021_žiadosť druhá.pdf
1375-2021_žiadosť druhá druhá strana.pdf
1375-2021_Rozhodnutie_112_2021_R112_2021_UhMa_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022