Úradná tabuľa ÚJD SR

1373-2021

č. konania: 1373-2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 22.01.2021

dátum ukončenia konania: 08.06.2021

dátum aktualizácie: 20.10.2021

Prílohy:

1373-2021_SpravneKonanie_1373-2021_Formulár - nadobudnutie právoplatnosti R 164_2021_P.002.pdf
1373-2021_Rozhodnutie_164_2021 P_R 164_2021_P - SpK č. 1373-2021_doručené_anonymizované.002.pdf
1373-2021_Oznámenie o právoplatnosti R - 164-2021 P.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022