Úradná tabuľa ÚJD SR

1372-2021

č. konania: 1372-2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 21.10.2021

dátum ukončenia konania: 09.04.2021

dátum aktualizácie: 20.10.2021

Prílohy:

1372-2021_SpravneKonanie_1372-2021_Zverejnenie aktualizacie konania k 322_2020_BIDSF_pravoplatne R_109_2021_.002.pdf
1372-2021_Rozhodnutie_109_2021 P_R_109_2021_P_pravopl_anonym.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023