Úradná tabuľa ÚJD SR

1350-2021

č. konania: 1350-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 19.02.2021

dátum ukončenia konania: 11.05.2021

dátum aktualizácie: 19.10.2021

Prílohy:

1350-2021_SpravneKonanie_1350-2021_Zverejňovanie informácií -Ukončenie SpK č. UJD SR 1350-2021_rev04.002.pdf
1350-2021_žiadosť_1.pdf
1350-2021_žiadosť_2.pdf
1350-2021_Rozhodnutie_106_2021_R106_2021_UhMa_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022