Úradná tabuľa ÚJD SR

1349-2021

č. konania: 1349-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 19.02.2021

dátum ukončenia konania: 06.08.2021

dátum aktualizácie: 19.10.2021

Prílohy:

1349-2021_SpravneKonanie_1349-2021_Formulár zverejnenie 1349_2021 rev_04.002.pdf
1349-2021_sken žiadosti SE_2021_006075_PJ Ano.pdf
1349-2021_Rozhodnutie_138_2021_ROZ 138_2021_BJ_1349_2021_AnO.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022