Úradná tabuľa ÚJD SR

1348-2021

č. konania: 1348-2021

č. rozhodnutia: 126/2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 19.02.2021

dátum ukončenia konania: 27.05.2021

dátum aktualizácie: 19.10.2021

Prílohy:

1348-2021_SpravneKonanie_1348-2021_zverejnenie ukončenie SpK_UJD SR 1348-2021.002.pdf
1348-2021_Návrh_126_2021_UhMa.pdf
1348-2021_zverejnenie návrhu rozhodnutia_UJD SR 1348-2021.pdf
1348-2021_zverejnenie rozhodnutia_UJD SR 1348-2021_rev.03.pdf
1348-2021_Rozhodnutie_126_2021_R126_2021_UhMa_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022