Úradná tabuľa ÚJD SR

1347-2021

č. konania: 1347-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 19.02.2021

dátum ukončenia konania: 04.06.2021

dátum aktualizácie: 19.10.2021

Prílohy:

1347-2021_SpravneKonanie_1347-2021_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 1347-2021_rev. 05.002.pdf
1347-2021_Anonymizovaná žiadosť SE_2021_006077_PJ.pdf
1347-2021_Rozhodnutie_135_2021_R135_2021_MaPa_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022