Úradná tabuľa ÚJD SR

1334-2021

č. konania: 1334-2021

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 18.02.2021

dátum ukončenia konania: 18.05.2021

dátum aktualizácie: 19.10.2021

Prílohy:

1334-2021_SpravneKonanie_1334-2021_Zverejňovanie informácií - Spis č. UJD SR 1334 - 2021_rev. 04.002.pdf
1334-2021_SE_2021_006254_Mc_anonymizovaná.pdf
1334-2021_Rozhodnutie_159_2021_R159_2021_UJD SR 1334-2021_final.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022