Úradná tabuľa ÚJD SR

1314-2021

č. konania: 1314-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 15.02.2021

dátum ukončenia konania: 26.03.2021

dátum aktualizácie: 19.10.2021

Prílohy:

1314-2021_SpravneKonanie_1314-2021_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 1314-2021_rev.02.002.pdf
1314-2021_Anonymizovaná žiadosť účastníka SpK.pdf
1314-2021_Rozhodnutie_102_2021_R102_2021_JaBr.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023