Úradná tabuľa ÚJD SR

1313-2021

č. konania: 1313-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 15.02.2021

dátum ukončenia konania: 28.05.2021

dátum aktualizácie: 19.10.2021

Prílohy:

1313-2021_SpravneKonanie_1313-2021_Zverejňovanie informácií - SpK ÚJD SR 1313_2021 rev.05.002.pdf
1313-2021_Anonymizovaná žiadosť SE_2021_006025_Ga.pdf
1313-2021_Rozhodnutie_127_2021_R127_2021_MaPa_MaGa podpisane.002.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022