Úradná tabuľa ÚJD SR

1297-2021

č. konania: 1297-2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 10.02.2021

dátum ukončenia konania: 26.05.2021

dátum aktualizácie: 20.10.2021

Prílohy:

1297-2021_SpravneKonanie_1297-2021_Zverejňovanie informácií o SK_1297-2021_rev. 04 zo dňa 14.06.2021_ukončenie SpK.002.pdf
1297-2021_Žiadosť k SK 1297-2021.pdf
1297-2021_Rozhodnutie_118_2021_Anonymizované rozhodnutie č. 118_2021_pred NPaV.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022