Úradná tabuľa ÚJD SR

1279-2021

č. konania: 1279-2021

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 11.02.2021

dátum ukončenia konania: 13.05.2021

dátum aktualizácie: 19.10.2021

Prílohy:

1279-2021_SpravneKonanie_1279-2021_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 1279-2021_rev.05.002.pdf
1279-2021_Anonymizovaná žiadosť SE2021005829Mc.pdf
1279-2021_Rozhodnutie_113_2021_R113_2021_MaPa_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022