Úradná tabuľa ÚJD SR

1275-2021

č. konania: 1275-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 11.02.2021

dátum ukončenia konania: 28.05.2021

dátum aktualizácie: 19.10.2021

Prílohy:

1275-2021_SpravneKonanie_1275-2021_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 1275-2021_rev.05.002.pdf
1275-2021_Anonymizovaná žiadosť SE_2021_005661_Ga.002.pdf
1275-2021_Anonymizovaná žiadosť SE_2021_013291_Ga.pdf
1275-2021_Rozhodnutie_130_2021_R130_2021_MaPa_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023