Úradná tabuľa ÚJD SR

1274-2021

č. konania: 1274-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 11.02.2021

dátum ukončenia konania: 04.06.2021

dátum aktualizácie: 19.10.2021

Prílohy:

1274-2021_SpravneKonanie_1274-2021_Zverejňovanie informácií - SpK rev 05 č. UJD SR 1274-2021.002.pdf
1274-2021_SE_2021_005665_Ga-anonymizovaná.pdf
1274-2021_Rozhodnutie_132_2021_R132_2021_GrOt.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023