Úradná tabuľa ÚJD SR

1273-2021

č. konania: 1273-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 11.02.2021

dátum ukončenia konania: 04.06.2021

dátum aktualizácie: 19.10.2021

Prílohy:

1273-2021_SpravneKonanie_1273-2021_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 1273-2021_rev.06.002.pdf
1273-2021_Anonymizovaná žiadosť SE_2021_005664_Ga.pdf
1273-2021_Rozhodnutie_133_2021_R133_2021_JaBr_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023