Úradná tabuľa ÚJD SR

1272-2021

č. konania: 1272-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 11.02.2021

dátum ukončenia konania: 01.06.2021

dátum aktualizácie: 19.10.2021

Prílohy:

1272-2021_SpravneKonanie_1272-2021_Zverejňovanie informácií - Spis č. UJD SR 1272 - 2021_rev. 07.002.pdf
1272-2021_SE_2021_005658_Ga_anonymizovaná.pdf
1272-2021_Rozhodnutie_124_2021 _R124_2021_NoTo_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023