Úradná tabuľa ÚJD SR

1264-2022

č. konania: 1264-2022

č. rozhodnutia: 91/2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 19.01.2022

dátum ukončenia konania: 20.04.2022

dátum aktualizácie: 25.04.2022

Prílohy:

1264-2022_SpravneKonanie_1264-2022_Formulár o zverejnení SpK_1264_2022_02_JAVYS.pdf
1264-2022_ScanZiadostiSpk_1264_2022.pdf
1264-2022_Rozhodnutie_91_2022_R091_2022_Libe podpisane.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022