Úradná tabuľa ÚJD SR

1236-2023

č. konania: 1236-2023

č. rozhodnutia: 168/2023

účastník konania: DMS

dátum začiatku konania: 24.01.2023

dátum ukončenia konania: 06.07.2023

dátum aktualizácie: 21.07.2023

Prílohy:

1236-2023_SpravneKonanie_1236-2023_Formulár o zverejnení SpK_1236-2023 rev. 04_21.07.2023.pdf
1236-2023_List_Informácia o nadobudnutí R 168_2023.pdf
1236-2023_Žiadosť DMS_preprava LRAO z ČR na SK_anonymizovaná.pdf
1236-2023_Rozhodnutie_168_2023_Anonymizované rozhodnutie 168_2023.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023