Úradná tabuľa ÚJD SR

1236-2023

č. konania: 1236-2023

účastník konania: DMS

dátum začiatku konania: 24.01.2023

dátum aktualizácie: 16.02.2023

Prílohy:

1236-2023_SpravneKonanie_1236-2023_Formulár o zverejnení SpK_1236-2023 rev. 00_16.02.2023.pdf
1236-2023_List_Upovedomenie o začatí SpK_1410_2023.pdf
1236-2023_Žiadosť DMS_preprava LRAO z ČR na SK_anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 16.02.2023