Úradná tabuľa ÚJD SR

1234-2021

č. konania: 1234-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 09.02.2021

dátum ukončenia konania: 01.04.2021

dátum aktualizácie: 19.10.2021

Prílohy:

1234-2021_SpravneKonanie_1234-2021_Ukončenie SK UJD SR 1234-2021.pdf
1234-2021_SE_2021_004567_Ga_copy.pdf
1234-2021_SE_2021_007205_Ga_copy.pdf
1234-2021_Rozhodnutie_92_2021_R_92_2021.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022