Úradná tabuľa ÚJD SR

1232-2021

č. konania: 1232-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 05.02.2021

dátum ukončenia konania: 08.04.2021

dátum aktualizácie: 19.10.2021

Prílohy:

1232-2021_SpravneKonanie_1232-2021_886_2021_Zmena LaP EMO 1,2-skončenie SpK -právoplatné.002.pdf
1232-2021_Rozhodnutie_89_2021_Rozhodnutie_89_2021.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022