Úradná tabuľa ÚJD SR

1168-2021

č. konania: 1168-2021

č. rozhodnutia: 70/2021 P

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 23.10.2020

dátum ukončenia konania: 15.03.2021

dátum aktualizácie: 20.10.2021

Prílohy:

1168-2021_SpravneKonanie_1168-2021_Zverejnenie aktualizacie konania k R_337_2020_medzisklad_k 24_2_2021.002.pdf
1168-2021_Doplnenie k rozkladu k _337_2020.pdf
1168-2021_Rozklad voci 337_2020_anonym.002.pdf
1168-2021_Rozhodnutie_70_2021 P_R_70_2021_P_medzisklad_po doruceni_pravoplatne_anonym.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022