Úradná tabuľa ÚJD SR

1149-2021

č. konania: 1149-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 01.02.2021

dátum ukončenia konania: 29.03.2021

dátum aktualizácie: 19.10.2021

Prílohy:

1149-2021_SpravneKonanie_1149-2021_Formulár o zverejnení SpK rev. 01 zo dňa 31. 03. 2021.002.pdf
1149-2021_SE_2021_003593_PJ.pdf
1149-2021_Žiadosť SE_2021_003593_PJ.pdf
1149-2021_Rozhodnutie_85_2021_85.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023