Úradná tabuľa ÚJD SR

1136-2021

č. konania: 1136-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 29.01.2021

dátum ukončenia konania: 01.04.2021

dátum aktualizácie: 19.10.2021

Prílohy:

1136-2021_SpravneKonanie_1136-2021_Formulár o zverejnení SpK_UJD SR 1136-2021_Ukončenie SpK_rev.01.002.pdf
1136-2021_SE_2021_003591_Ga_anonymizovana.pdf
1136-2021_Rozhodnutie_83_2021_R083_2021_podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022