Úradná tabuľa ÚJD SR

1132-2021

č. konania: 1132-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 29.01.2021

dátum ukončenia konania: 19.03.2021

dátum aktualizácie: 19.10.2021

Prílohy:

1132-2021_SpravneKonanie_1132-2021_Spk ÚJD SR 1132-2021 rev. 00 skončenie.002.pdf
1132-2021_Rozhodnutie_59_2021_R059_2021_MeMi_HaLa.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023