Úradná tabuľa ÚJD SR

1129-2021

č. konania: 1129-2021

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 28.01.2021

dátum ukončenia konania: 25.03.2021

dátum aktualizácie: 19.10.2021

Prílohy:

1129-2021_SpravneKonanie_1129-2021_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 1129-2021 .pdf
1129-2021_List - žiadosť o realizáciu IPR EBO 10479 Spk1129-2021.pdf
1129-2021_Rozhodnutie_77_2021_R77_2021_LaJo_MaGa podpisane.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022