Úradná tabuľa ÚJD SR

1124-2022

č. konania: 1124-2022

č. rozhodnutia: 107/2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 09.03.2022

dátum ukončenia konania: 05.05.2022

dátum aktualizácie: 09.05.2022

Prílohy:

1124-2022_SpravneKonanie_1124-2022_Formulár o zverejnení SpK1124 z 10 máj rev 3.pdf
1124-2022_List_01940_5310_ŽiadosťAnonymizovana.pdf
1124-2022_Rozhodnutie_107_2022_Rozhodnutie 107_2022 anonimizované.pdf

Aktualizácia: 27.07.2022