Úradná tabuľa ÚJD SR

1109-2021

č. konania: 1109-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 08.01.2021

dátum ukončenia konania: 19.02.2021

dátum aktualizácie: 19.10.2021

Prílohy:

1109-2021_SpravneKonanie_1109-2021_zverejňovanie informácií_druhostupňové konanie - aktualizácia - nadobudnutie právoplatnosti.pdf
1109-2021_Rozhodnutie_51_2021_R 51_2021_P_.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022