Úradná tabuľa ÚJD SR

1102-2021

č. konania: 1102-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 25.01.2021

dátum ukončenia konania: 23.03.2021

dátum aktualizácie: 19.10.2021

Prílohy:

1102-2021_SpravneKonanie_1102-2021_Formulár o zverejnení SpK 1102-2021 rev.02 25.3.2021.002.pdf
1102-2021_Žiadosť SE.pdf
1102-2021_Rozhodnutie_37_2021_R037_2021.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023