Úradná tabuľa ÚJD SR

1098-2021

č. konania: 1098-2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 25.01.2020

dátum ukončenia konania: 10.05.2021

dátum aktualizácie: 20.10.2021

Prílohy:

1098-2021_SpravneKonanie_1098-2021_Formulár na zverejnenie SpK 1098-2021 rev.03.002.pdf
1098-2021_Žiadosť 1098-2021.pdf
1098-2021_782 v 1098 Oz Predl.term. užív. ŽD Javys.doc.pdf
1098-2021_Rozhodnutie_97_2021_R97_2021 v 1098 Anonym. Predl. lehoty užív. ŽD Javys.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023