Úradná tabuľa ÚJD SR

1097-2021

č. konania: 1097-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 25.01.2021

dátum ukončenia konania: 29.03.2021

dátum aktualizácie: 19.10.2021

Prílohy:

1097-2021_SpravneKonanie_1097-2021_Formulár o zverejnení SpK rev. 01 zo dňa 31.03.2021.pdf
1097-2021_SE_2021_002437_Ga.pdf_anonymizovana.pdf
1097-2021_Rozhodnutie_84_2021_R84_2021_GrOt.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023