Úradná tabuľa ÚJD SR

1080-2021

č. konania: 1080-2021

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 21.01.2021

dátum ukončenia konania: 04.06.2021

dátum aktualizácie: 19.10.2021

Prílohy:

1080-2021_SpravneKonanie_1080-2021_Zverejňovanie informácií - SpK rev 04 č. UJD SR 1080-2021.002.pdf
1080-2021_Rozhodnutie_128_2021_R128_2021_GrOt.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023