Úradná tabuľa ÚJD SR

1079-2021

č. konania: 1079-2021

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 21.01.2021

dátum ukončenia konania: 01.06.2021

dátum aktualizácie: 19.10.2021

Prílohy:

1079-2021_SpravneKonanie_1079-2021_Zverejňovanie inf. - Spis č. UJD SR 1079-2021_rev. 06.002.pdf
1079-2021_SE_2021_002595_Mc_anonymizovaná.pdf
1079-2021_Rozhodnutie_125_2021_R125_2021_NoTo_MaGa podpisane.002.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023