Úradná tabuľa ÚJD SR

1073-2023

č. konania: 1073-2023

č. rozhodnutia: 54/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 19.12.2022

dátum ukončenia konania: 06.03.2023

dátum aktualizácie: 08.03.2023

Prílohy:

1073-2023_SpravneKonanie_1073-2023_Zverejňovanie informácií o SpK_1073-2023 rev.02 zo dňa 08.03.2023.pdf
1073-2023_Anonymizovaná žiadosť k SpK 4156-2022.pdf
1073-2023_Rozhodnutie_54_2023_54.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023