Úradná tabuľa ÚJD SR

1073-2023

č. konania: 1073-2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 19.12.2022

dátum aktualizácie: 21.12.2022

Prílohy:

1073-2023_SpravneKonanie_1073-2023_Zverejňovanie informácií o SpK_4156-2022 rev.00 zo dňa 21.12.2022.pdf
1073-2023_Anonymizovaná žiadosť k SpK 4156-2022.pdf

Aktualizácia: 09.01.2023