Úradná tabuľa ÚJD SR

1058-2021

č. konania: 1058-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 19.01.2021

dátum ukončenia konania: 29.03.2021

dátum aktualizácie: 19.10.2021

Prílohy:

1058-2021_SpravneKonanie_1058-2021_zverejnenie UJD SR 1058-2021.002.docx
1058-2021_SE_2021_001782_Ju_copy.pdf
1058-2021_Rozhodnutie_80_2021_R080_2021_UhMa_MaGa podpisane.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023